Rodzaje mediacji

1. Mediacje w sprawach rodzinnych.

Mediacje rodzinne dotyczą rozwodu, separacji,ustalenia kontaktów z dziećmi, alimentów oraz wszelkich innych spraw pomiędzy członkami rodziny.

Różne sprawy rodzinne mogą być przedmiotem mediacji rodzinnej. Może ona dotyczyć pojednania pary małżeńskiej, separacji, rozwodu, zaspokojenia potrzeb rodzinnych, alimentów, władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi, podziału majątku w przypadku decyzji o rozwodzie lub separacji. Warto jednak podkreślić, że mediacja nie jest jednoznaczna z orzeczeniem rozwodu lub separacji. Jedyną uprawnioną do tego instytucją jest sąd, natomiast w procesie mediacji można ustalić wszystkie warunki związane z rozwodem lub separacją: opiekę nad dziećmi, podział majątku, wzajemne zobowiązania.

2. Mediacje w sprawach cywilnych.

Mediacje w sprawach cywilnych obejmują bardzo szeroki zakres spraw. Wszystkie wcześniej wymienione sprawy rodzinne ale także sprawy o dział spadku, sąsiedzkie, o zapłatę, pracownicze. Mieszczą się tu wszystkie spory o sprawy materialne ale także o niematerialne (np. znieważenie), sprawy gospodarcze, oświatowe a także o szerokim zasięgu społecznym – np., międzykulturowe czy przygraniczne.

3. Mediacje gospodarcze.

Mediacje gospodarcze to wszelkiego rodzaju sprawy powstałe pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Mogą to być spory o zapłatę, o nieterminowe wykonanie zobowiązania, sposób korzystania z nieruchomości, zwrot zaległego zobowiązania pieniężnego itp. Mediacje gospodarcze stwarzają zainteresowanym szansę rozwiązania sporu bez udziału sądu. Najważniejszą zaletą postępowania mediacyjnego są jego niskie koszty i krótki czas rozwiązania problemu. Nie bez znaczenia jest też poufność procesu. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego rozgłosu i zachować dbałość o wizerunek firmy. W postępowaniu sądowym zawsze jest sytuacja wygrany- przegrany. Efektem mediacji jest sytuacja wygrany- wygrany.

4. Mediacje sąsiedzkie.

Mediacje sąsiedzkie są próbą uregulowania stosunków pomiędzy sąsiadami.